Muzyka rozrywkowa

Inne strony warte obejrzenia:

Muzyka rozrywkowaObecnie przede wszystkim dzieli się muzykę na muzykę poważną oraz rozrywkową. Ten podział utworów jest jednak sztuczny, ponieważ trudno jest odnaleźć granicę pomiędzy tymi rodzajami muzyki. Każdy utwór bowiem może mieć w sobie cechy muzyki poważnej, jak i rozrywkowej. Pokrótce można scharakteryzować muzykę rozrywkową jako dynamiczną, spontaniczną, żywą i swobodną do interpretacji. W obecnych czasach to właśnie muzyka rozrywkowa jest najpopularniejszym rodzajem muzyki. Zalicza się do niej wiele stylów muzycznych, takich jak: pop, rock, country, metal, techno, rap, hip-hop, muzyka klubowa, jazz, reggae, muzyka latynoska, ska, blues, folk, a nawet muzykę ludową. Ponieważ coraz więcej utworów zaczyna posiadać różne style muzyczne ciężko jest je umieścić w muzyce poważnej lub rozrywkowej. Tym bardziej, że muzyka jest czymś żywym i stale się rozwija. W oparciu o różne kryteria każdy utwór można by sklasyfikować do innej grupy muzycznej. Większość ludzi jednak łatwo przyznaje, który utwór jest z grupy muzyki rozrywkowej. Ponadto muzyka rozrywkowa jest bardzo często promowana przez środki masowego przekazu, a muzyki poważnej nie da się posłuchać na najpopularniejszych stacjach muzycznych lub w programach telewizyjnych. Muzyka ludowa przejawia się w każdej epoce, ponieważ związana ona była z obrzędami religijnymi, a także towarzyszyła ludziom przy codziennym zajęciach. Z tego też powodu muzyka ludowa również w obecnych czasach ma bardzo silną pozycję. Przede wszystkim zachowała się na wsiach. W wielu regionach Polski wciąż wykonywana jest muzyka ludowa, która opiewa o ludowe tańce, stroje, a nawet instrumenty. Z tego typu muzyką związana jest historia danego regionu, ponieważ piosenki są wykonywane w innym stylu, a także dotyczą różnych sfer życiowych. Co więcej, nawet w miastach tworzone są zespoły, które wykonują specyficzną muzykę lodową. Obecnie jednak zanikło prawdziwe znaczenie muzyki ludowej, ponieważ stała się ona formą masowej rozrywki i zabawy. W dawnych czasach muzyka ludowa była związana z tradycją oraz z kulturą każdego regionu. Co ciekawe, wszelkie utwory były przekazywane z pokolenia na pokolenie, ponieważ prości ludzie nie znali zapisu nutowego. Tak samo instrumenty używane w muzyce ludowej cechują się prostotą. Niekiedy ludzie sami wykonywali instrumenty na swoje potrzeby. Warto także dodać, że wielu znanych kompozytorów wzorowało się na muzyce ludowej – na przykład Fryderyk Chopin.

Warto również przeczytać:

Radio Eska stacją radiową najbardziej „Na Czasie”
Od ładnych kilku lat można usłyszeć na polskim rynku muzycznym szczególnie o jednej stacji radiowej. Cóż to za stacja? O...

Dramat muzyczny – Festiwal operowy
Dramat muzyczny jest jedną z odmian sztuki muzyczno – scenicznej, która jest bardzo często wykorzystywana w operze...

Henryk Wieniawski
Henryk Wieniawski był i nadal jest zaliczany do największych muzyków jacy urodzili się w Polsce. Wieniawski urodził się ...


Ciekawe strony do zobaczenia: