Glitch i hardcore

Inne strony warte obejrzenia: Ewa Bukowska

Glitch i hardcoreGlitch jest stylem muzyki elektronicznej, który powstaje poprzez cyfrową obróbkę muzyki, co również jego powstanie datuje się właśnie na moment, kiedy to cyfrowa obróbka muzyki była możliwa. Powstał on na początku lat 90. XX wieku, co wpłynęło na to, jak muzyka dalej się rozwijała oraz, jakiego rodzaju dźwięku były używane do tworzenia tego rodzaju muzyki. Glitch oznacza krótkotrwałe zakłócenie, co również określa najlepiej ten styl muzyki i pokazuje, jakie dźwięki są wykorzystywane przy tworzeniu tego gatunku muzyki. Cechą, którą można spotkać podczas słuchania każdego piosenki glitch jest to, że występują w niej krótkie próbki dźwiękowe, które powstały poprzez obróbkę dźwięku, często są również używane efekty, które zostały wygenerowane elektroniczne, lub po prostu używa się zakłóceń fali dźwiękowe zamiast tradycyjnych instrumentów, które można by było wykorzystać do każdej piosenki. Glitch jest bardzo minimalistycznym stylem muzyki, jednak ma bardzo szybki i podkreślony rytm. Wielu, chociaż nie wszyscy, kompozytorzy tego stylu muzyki tworzą swoją muzykę za pomocą programów komputerowych do obróbki dźwięku, co również pokazuje, jak styl ten może powstawać oraz się dalej rozwijać. Hardcore jest określeniem muzyki elektronicznej, w której główną cechą charakterystyczną jest to, że posiada ciężkie brzmienie i szybkie tempo, w porównaniu do innych stylów muzyki elektronicznej tanecznej. Określenie hardcore zostało zapożyczone z muzyki metalowej, gdzie również był to na czasy jego powstania jeden z ostrzejszych stylów muzyki. Styl ten również wyodrębnił się na początku lat 90. XX wieku, jego największa popularyzacja nastąpiła w momencie rozwoju komputerów oraz trackerów, które w tamtych czasach były bardzo popularnym narzędziem, za których pomocą można było stworzyć muzykę elektroniczną. Można wyróżnić parę podstawowych podgatunków hardcore’u. Dzięki rave’om możliwe było powstanie breakbeat hardcore’u, który zdominował brytyjską scenę imprez rave, dzięki temu, że piosenki w tym stylu były szybki i posiadały połamany beat. Również styl ten dał początek jungle i happy hardcore. Gabbet powstał w holenderskiej scenie imprez rave, charakteryzuje się bardzo szybkim i energicznym tempem, muzyka ta dala również początek terrorcore’u i speedcore’u. Rozwój dwóch głównych podgatunków muzyki hardcore dał początek wielu innym, które również wpłynęły na to, jak muzyka elektroniczna się rozwijała.

Warto również przeczytać:

A instrumenty dalej się zmieniają
Mimo tego, że instrumenty przez parę ostatnich wieków praktycznie nie zmieniły swojej formy, zostały stworzone nowe inst...

Historia muzyki jazzowej
Muzyka jazzowa powstawała w powolnym oraz etapowym procesie, w którym jako pierwszy można wyodrębnić moment szerzenia si...

Jak zgrać się z muzyką
Ćwiczenie z muzyką to nie tylko to, jak ćwiczymy, ale również zachowanie odpowiedniego tempa, można to porównać do tańca...


Ciekawe strony do zobaczenia: